Skilmálar og skilyrði

Síðast uppfært: 24. apríl 2023

Vinsamlegast lestu þessa skilmála og skilyrði vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Túlkun og skilgreiningar

Túlkun

Orðin sem upphafsstafurinn er hástafur í hafa merkingu skilgreind við eftirfarandi skilyrði. Eftirfarandi skilgreiningar skulu hafa sömu merkingu hvort sem þær eru í eintölu eða fleirtölu.

Skilgreiningar

Að því er varðar þessa skilmála:

  • Samstarfsaðili þýðir aðili sem stjórnar, er undir stjórn eða er undir sameiginlegri stjórn með aðila, þar sem „stjórn“ merkir eignarhald á 50% eða meira af hlutabréfum, hlutabréfum eða öðrum verðbréfum sem hafa rétt til að kjósa stjórnarmenn eða annað stjórnunarvald. .
  • Land vísar til: Bretland
  • Fyrirtæki (vísað til sem annað hvort „Fyrirtækið“, „Við“, „Við“ eða „okkar“ í þessum samningi) vísar til Oil Trader AI™.
  • Tæki þýðir hvaða tæki sem hefur aðgang að þjónustunni eins og tölva, farsími eða stafræn spjaldtölva.
  • Þjónusta vísar til vefsíðunnar.
  • Skilmálar og skilmálar (einnig nefndir „skilmálar“) merkja þessa skilmála sem mynda allan samninginn milli þín og fyrirtækisins varðandi notkun þjónustunnar.
  • Samfélagsmiðlaþjónusta þriðju aðila merkir hvers kyns þjónustu eða efni (þar á meðal gögn, upplýsingar, vörur eða þjónustu) sem þriðji aðili veitir sem þjónustan kann að birta, fylgja með eða gera aðgengileg.
  • Vefsíðan vísar til Oil Trader AI™, aðgengilegt frá http:// oiltraderai .com/
  • Þú átt við einstaklinginn sem hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eða fyrirtækið eða annan lögaðila fyrir hönd sem slíkur einstaklingur hefur aðgang að eða notar þjónustuna, eftir því sem við á.

Viðurkenning

Þetta eru skilmálar og skilyrði sem gilda um notkun þessarar þjónustu og samningurinn sem gildir á milli þín og fyrirtækisins. Þessir skilmálar setja fram réttindi og skyldur allra notenda varðandi notkun þjónustunnar.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er háð því að þú samþykkir og uppfyllir þessa skilmála og skilyrði. Þessir skilmálar gilda um alla gesti, notendur og aðra sem fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að opna eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundinn af þessum skilmálum og skilyrðum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta þessara skilmála og skilyrða geturðu ekki fengið aðgang að þjónustunni.

Þú táknar að þú sért eldri en 18 ára. Fyrirtækið leyfir ekki þeim sem eru yngri en 18 ára að nota þjónustuna.

Aðgangur þinn að og notkun á þjónustunni er einnig háð því að þú samþykkir og fylgi persónuverndarstefnu fyrirtækisins. Persónuverndarstefna okkar lýsir stefnu okkar og verklagsreglum um söfnun, notkun og birtingu persónuupplýsinga þinna þegar þú notar forritið eða vefsíðuna og segir þér frá persónuverndarrétti þínum og hvernig lögin vernda þig. Vinsamlegast lestu persónuverndarstefnu okkar vandlega áður en þú notar þjónustu okkar.

Tenglar á aðrar vefsíður

Þjónustan okkar gæti innihaldið tengla á vefsíður eða þjónustu þriðja aðila sem eru ekki í eigu eða undir stjórn fyrirtækisins.

Fyrirtækið hefur enga stjórn á, og ber enga ábyrgð á, innihaldi, persónuverndarstefnu eða starfsháttum vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir ennfremur og samþykkir að fyrirtækið beri ekki ábyrgð eða ábyrgt, beint eða óbeint, fyrir tjóni eða tjóni af völdum eða meint vera af völdum eða í tengslum við notkun eða treysta á slíkt efni, vöru eða þjónustu sem er aðgengileg á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustur.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og skilyrði og persónuverndarstefnur allra vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Uppsögn

Við kunnum að loka eða stöðva aðgang þinn strax, án fyrirvara eða ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana ef þú brýtur þessa skilmála og skilyrði.

Við uppsögn hættir réttur þinn til að nota þjónustuna þegar í stað.

Takmörkun ábyrgðar

Þrátt fyrir tjón sem þú gætir orðið fyrir, skal öll ábyrgð fyrirtækisins og birgja þess samkvæmt hvaða ákvæðum þessara skilmála og einkaréttarúrræði þín vegna alls framangreinds takmarkast við þá upphæð sem þú raunverulega greiðir í gegnum þjónustuna eða 100 USD ef þú hefur ekki keypt neitt í gegnum þjónustuna.

Að því marki sem gildandi lög leyfa, skal fyrirtækið eða birgjar þess í engu tilviki bera ábyrgð á neinu sérstöku, tilfallandi, óbeinu eða afleiddu tjóni (þar á meðal, en ekki takmarkað við, skaðabætur vegna taps á hagnaði, taps á gögnum eða aðrar upplýsingar, vegna truflana í rekstri, vegna líkamstjóns, missi á friðhelgi einkalífs sem stafar af eða á einhvern hátt sem tengist notkun eða vanhæfni til að nota þjónustuna, hugbúnað frá þriðja aðila og/eða vélbúnaði þriðja aðila sem er notaður með þjónustunni, eða að öðru leyti í tengslum við ákvæði þessara skilmála), jafnvel þó að fyrirtækinu eða einhverjum birgi hafi verið tilkynnt um möguleikann á slíku tjóni og jafnvel þótt úrræðið standi ekki í megintilgangi.

Sum ríki leyfa ekki útilokun á óbeinum ábyrgðum eða takmörkun á ábyrgð vegna tilfallandi eða afleiddra tjóns, sem þýðir að sumar af ofangreindum takmörkunum eiga ekki við. Í þessum ríkjum verður ábyrgð hvers aðila takmörkuð að því marki sem lög leyfa.

„Eins og er“ og „Eins og er tiltækt“ Fyrirvari

Þjónustan er veitt þér „Eins og hún er“ og „Eins og hún er tiltæk“ og með öllum göllum og göllum án ábyrgðar af neinu tagi. Að því marki sem leyfilegt er samkvæmt gildandi lögum, hafnar fyrirtækið, fyrir eigin hönd og fyrir hönd hlutdeildarfélaga sinna og leyfisveitenda þeirra og þjónustuveitenda, beinlínis allar ábyrgðir, hvort sem það er beinlínis, óbein, lögbundin eða á annan hátt, með tilliti til Þjónusta, þar á meðal allar óbeina ábyrgðir á söluhæfni, hæfni í ákveðnum tilgangi, titil og brotaleysi og ábyrgðir sem kunna að koma til vegna viðskipta, frammistöðu, notkunar eða viðskiptavenju. Án takmarkana við framangreint veitir fyrirtækið enga ábyrgð eða skuldbindingu og gefur enga yfirlýsingu af neinu tagi um að þjónustan uppfylli kröfur þínar, nái tilætluðum árangri, sé samhæfð eða virki með öðrum hugbúnaði, forritum, kerfum eða þjónustu, starfi. án truflana, uppfylla hvers kyns frammistöðu- eða áreiðanleikastaðla eða vera villulaus eða að allar villur eða gallar geti eða verði leiðréttar.

Án þess að takmarka framangreint, gefur hvorki fyrirtækið né neinn af veitendum félagsins fram neina yfirlýsingu eða ábyrgð af neinu tagi, beint eða óbeint: (i) að því er varðar rekstur eða aðgengi þjónustunnar, eða upplýsingarnar, innihaldið og efnin eða vörurnar sem fylgja henni; (ii) að þjónustan verði án truflana eða villulaus; (iii) varðandi nákvæmni, áreiðanleika eða gjaldmiðil hvers kyns upplýsinga eða efnis sem veitt er í gegnum þjónustuna; eða (iv) að þjónustan, netþjónar hennar, innihald eða tölvupóstur sem sendur er frá eða fyrir hönd fyrirtækisins séu laus við vírusa, forskriftir, trójuhesta, orma, spilliforrit, tímasprengjur eða aðra skaðlega hluti.

Sum lögsagnarumdæmi leyfa ekki útilokun á ákveðnum tegundum ábyrgða eða takmarkanir á viðeigandi lögbundnum réttindum neytenda, þannig að sumar eða allar ofangreindar útilokanir og takmarkanir eiga ekki við um þig. En í slíku tilviki skal beita útilokunum og takmörkunum sem settar eru fram í þessum hluta að því marki sem hægt er að framfylgja samkvæmt gildandi lögum.

Gildandi lög

Lög landsins, að undanskildum lagaskilmálum þess, skulu gilda um þessa skilmála og notkun þína á þjónustunni. Notkun þín á forritinu gæti einnig verið háð öðrum staðbundnum, ríkjum, landslögum eða alþjóðalögum.

Úrlausn ágreiningsmála

Ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða ágreiningur um þjónustuna samþykkir þú að reyna fyrst að leysa deiluna óformlega með því að hafa samband við fyrirtækið.

Fyrir notendur Evrópusambandsins (ESB).

Ef þú ert neytandi í Evrópusambandinu muntu njóta góðs af öllum lögboðnum ákvæðum laga þess lands sem þú ert búsettur í.

Bandarísk lögfylgni

Þú táknar og ábyrgist það (i) Þú ert ekki staðsettur í landi sem er háð viðskiptabanni bandarískra stjórnvalda, eða sem hefur verið tilnefnt af bandarískum stjórnvöldum sem „hryðjuverkastyðjandi“ land, og (ii) Þú ert ekki skráður á neinum lista Bandaríkjastjórnar yfir bannaða eða takmarkaða aðila.

Aðskilnaður og afsal

Aðskiljanleiki

Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála er talið óframkvæmanlegt eða ógilt, verður slíku ákvæði breytt og túlkað til að ná markmiðum slíks ákvæðis að sem mestu leyti sem unnt er samkvæmt gildandi lögum og eftirstandandi ákvæði munu halda áfram í fullu gildi og gildi.

Afsal

Nema eins og kveðið er á um hér, mun það að misnota rétt eða krefjast efndir skyldu samkvæmt þessum skilmálum ekki hafa áhrif á getu aðila til að nýta slíkan rétt eða krefjast þess hvenær sem er eftir það, né skal afsal á broti teljast afsal á hvers kyns síðari brot.

Þýðing Túlkun

Þessir skilmálar og skilyrði kunna að hafa verið þýddir ef við höfum gert þá aðgengilega þér á þjónustu okkar. Þú samþykkir að upprunalegi enski textinn gildir þegar um ágreining er að ræða.

Breytingar á þessum skilmálum og skilyrðum

Við áskiljum okkur rétt, að eigin vild, til að breyta eða skipta út þessum skilmálum hvenær sem er. Ef endurskoðun er mikilvæg Við munum gera sanngjarna viðleitni til að veita að minnsta kosti 30 daga fyrirvara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað telst efnisleg breyting verður ákvörðuð að eigin ákvörðun okkar.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota þjónustu okkar eftir að þessar endurskoðanir taka gildi, samþykkir þú að vera bundinn af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana, í heild eða að hluta, vinsamlegast hættu að nota vefsíðuna og þjónustuna.

Hafðu samband við okkur

Ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála og skilyrði geturðu haft samband við okkur: