Odredbe i uvjeti

Zadnje ažuriranje: 24. travnja 2023

Pažljivo pročitajte ove uvjete prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uvjeta i odredbi:

  • Pridruženo društvo znači subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, pri čemu “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa pri izboru direktora ili drugog upravljačkog tijela .
  • Država se odnosi na: Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Tvrtka (koja se u ovom Ugovoru naziva ili “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naš”) odnosi se na Oil Trader AI™.
  • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.
  • Usluga se odnosi na web stranicu.
  • Odredbe i uvjeti (koji se nazivaju i “Uvjeti”) znače ove Odredbe i uvjete koji čine cjelokupni ugovor između Vas i Društva u vezi s korištenjem Usluge.
  • Usluga društvenih medija treće strane znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnima.
  • Web-mjesto se odnosi na Oil Trader AI™, dostupno na http:// oiltraderai .com/
  • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje ta osoba pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove usluge i ugovor koji vrijedi između Vas i Društva. Ovim Uvjetima utvrđena su prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge uvjetovani su vašim prihvaćanjem i poštivanjem ovih Uvjeta i odredbi. Ovi Uvjeti i odredbe odnose se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem usluge suglasni ste biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, ne možete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađima od 18 godina korištenje usluge.

Vaš pristup i korištenje usluge također je uvjetovano vašim prihvaćanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Društva. Naša Pravila o privatnosti opisuju naša pravila i postupke o prikupljanju, korištenju i otkrivanju vaših osobnih podataka kada koristite aplikaciju ili web mjesto i govori vam o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Veze na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Društva.

Tvrtka nema nadzor nad sadržajem, pravilima o privatnosti ili praksama web stranica ili usluga trećih strana i ne preuzima odgovornost za njih. Nadalje potvrđujete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna ili odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Toplo Vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete te pravila o privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo prekinuti ili obustaviti vaš pristup odmah, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uvjete i odredbe.

Nakon raskida, Vaše pravo korištenja Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Društva i bilo kojeg od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i Vaš isključivi pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju Tvrtka ili njezini dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi s uslugom, ili inače u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete i čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju bitnu svrhu.

Neke države ne dopuštaju isključivanje implicitnih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim će državama odgovornost svake strane biti ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Odricanje od odgovornosti “KAKO JEST” i “KAKO JE DOSTUPNO”.

Usluga Vam se pruža “KAKVA JEST” i “KAKVA JE DOSTUPNA” i sa svim greškama i nedostacima bez jamstva bilo koje vrste. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Društvo, u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i svojih i njihovih odgovarajućih davatelja licence i pružatelja usluga, izričito se odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sva podrazumijevana jamstva o utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje, te jamstva koja mogu proizaći iz tijeka poslovanja, tijeka izvedbe, uporabe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Tvrtka ne daje nikakvo jamstvo ili obvezu te ne daje nikakvu izjavu bilo koje vrste da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve željene rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, funkcionirati bez prekida, zadovoljavati sve standarde izvedbe ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve pogreške ili nedostaci mogu ili će biti ispravljeni.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, niti Tvrtka niti bilo koji dobavljač tvrtke ne daje nikakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili podrazumijevano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti usluge ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključenih u nju; (ii) da će Usluga biti neprekinuta ili bez grešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili aktualnosti bilo koje informacije ili sadržaja pruženog putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njezini poslužitelji, sadržaj ili e-pošta poslana iz ili u ime Društva bez virusa, skripti, trojanskih konja, crva, malwarea, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenti.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na vas. Ali u tom slučaju će se isključivanja i ograničenja navedena u ovom odjeljku primijeniti u najvećoj mjeri provedivoj prema primjenjivom zakonu.

Mjerodavno pravo

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulirat će ove Uvjete i vašu upotrebu usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakvih nedoumica ili sporova u vezi s uslugom, suglasni ste da ćete najprije neformalno pokušati riješiti spor kontaktiranjem Društva.

Za korisnike Europske unije (EU).

Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Zakonska usklađenost Sjedinjenih Država

Vi to predstavljate i jamčite (i) Ne nalazite se u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja “podržava teroriste”, i (ii) Niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih stranaka vlade Sjedinjenih Država.

Raskidivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će se odredba promijeniti i tumačiti kako bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i učinku.

Odricanje

Osim kako je ovdje navedeno, neuspjeh u ostvarivanju prava ili zahtijevanju izvršenja obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost strane da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od svako naknadno kršenje.

Prijevod Tumačenje

Ovi Uvjeti i odredbe mogu biti prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnima na našoj usluzi. Slažete se da će izvorni engleski tekst prevladati u slučaju spora.

Promjene ovih Uvjeta i odredbi

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložit ćemo razumne napore da damo obavijest najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uvjeta. Što predstavlja materijalnu promjenu odredit ćemo prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, molimo vas da prestanete koristiti web stranicu i uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Uvjetima, možete nas kontaktirati: